Skip to main content

လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုများကြောင့် ပြည်သူများနစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်

လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုများကြောင့် ပြည်သူများနစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်

လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုများကြောင့် ပြည်သူများနစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက်

အမည် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ကော်မတီတာဝန်

ဦးတင်ထွတ်

အဖွဲ့(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဇလွန်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

ဦးခင်မောင်ရည်(ခ)ခိုင်မောင်ရည်

အဖွဲ့(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလုံ အဖွဲ့ဝင်

ဦးကျော်မြင့်

အဖွဲ့(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြန်အောင် အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်

အဖွဲ့(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်/၁/အမျိုးသား အဖွဲ့ဝင်

ဦးအောင်သိန်းလင်း

အဖွဲ့(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ဥက္ကလာ အဖွဲ့ဝင်

ဦးအောင်ဇင်

အဖွဲ့(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပုဇွန်တောင် အဖွဲ့ဝင်

ဦးသိန်းထွန်း

အဖွဲ့(၂) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျောင်းကုန်း၊ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်

အဖွဲ့(၂) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော အဖွဲ့ဝင်

ဦးစိန်ဝင်း

အဖွဲ့(၂) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင် အဖွဲ့ဝင်

ဦးအောင်မြသန်း

အဖွဲ့(၂) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ညောင်တုန်း အဖွဲ့ဝင်

Pages