Skip to main content

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ သက်တမ်းသည် ပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်း အတိုင်းဖြစ်သည်။

အမည် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ကော်မတီတာဝန်

ဦးနန္ဒကျော်စွာ

ဒုတိယနာယက၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးတီခွန်မြတ်

ကွတ်ခိုင်မဲဆန္ဒနယ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၁)

ဦးခင်မောင်ရီ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၁)

ဦးခင်မောင်ညို

ပေါက်မဲဆန္ဒနယ် အဖွဲ့ဝင်

ဦးအောင်မြသန်း

ညောင်းတုန်းမဲဆန္ဒနယ် အဖွဲ့ဝင်

ဦးခင်မောင်ရွှေ

တမူးမဲဆန္ဒနယ် အဖွဲ့ဝင်

ဒေါက်တာစိုးမိုးအောင်

ဘီးလင်းမဲဆန္ဒနယ် အဖွဲ့ဝင်

ဦးသိန်းထွန်းဦး

အမရပူရမဲဆန္ဒနယ် အဖွဲ့ဝင်

ဦးတင်မြ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇) အဖွဲ့ဝင်

ဦးမိုးမြင့်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇) အဖွဲ့ဝင်

Pages