Skip to main content

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ (Second)

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ

အမည် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ကော်မတီတာဝန်

ဦးအေးသာအောင်

ရခိုင်ပြည်နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်(၆) ရခိုင်ပြည်နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်(၆) ဥက္ကဋ္ဌ