Skip to main content

စီမံကိန်းများနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

အမည် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ကော်မတီတာဝန်

Sec U Nyein

fdfs ads