Skip to main content

ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ

အမည် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ကော်မတီတာဝန်

Sec U kyaw

Yangon Tarmwe Member