Skip to main content

နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ခေါင်းစဉ်: 
နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း