Skip to main content

၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့အလုပ်သမားများ၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့် နှင့်တာဝန်များ ပြဌာန်းသည့်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

အမှတ်စဉ်: 
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၂။