Skip to main content

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာ​ရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ

အမှတ်စဉ်: 
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၆၅